Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 25

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Podreczniki,slajdy,filmy,plansze,foliogramy,stanowiska komputerowe,zestaw multimedialny.

Posiadamy program do prowadzenia wykładów Wademecum Wykładowcy SPS.

Dysponujemy 3 stanowiskami komputerowymi, w tym 3 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 3 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 3 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: klimatyzację, dostęp do WC.