Nasza kadra

Imię Nazwisko Stanowisko Kategorie OSK
Danuta Karwacka Wykładowca B, B1 Szkoła Jazdy REFLEKS Marta Kwaśniewska
Janusz Karwacki Kieorownik B, B1 Szkoła Jazdy REFLEKS Marta Kwaśniewska
Łukasz Słowik Instruktor B, B1 Szkoła Jazdy REFLEKS Marta Kwaśniewska
Jarosław Hoppe Instruktor B, B1 Szkoła Jazdy REFLEKS Marta Kwaśniewska
Artur Kwaśniewski Instruktor B, B1 Szkoła Jazdy REFLEKS Marta Kwaśniewska
Marcin Janasiński Instruktor B, B1 Szkoła Jazdy REFLEKS Marta Kwaśniewska
Kinga Janasińska Secretary B, B1 Szkoła Jazdy REFLEKS Marta Kwaśniewska
Marta Kwaśniewska Właściciel Szkoła Jazdy REFLEKS Marta Kwaśniewska